Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat politicii de protecție a datelor aplicată pe acest site. Această politică conține informații despre cum procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) – Legea nr. 190/2018, actualizată în 2022.

În articolele următoarele, pronumele „noi” se referă la operatorul acestui website, Fundația Centrul Român de Muzică, și orice alt agent numit de către Fundație, dar nu include deținătorul și operatorul aparaturii hardware și ale sistemelor de operare asociate cu aceasta pe care este găzduit acest site. Site-ul nostru și politica de protecție a datelor cu caracter personal sunt oferite sub jurisdicția legii române.

Domeniul de aplicare

Această poiltică de protecție a datelor cu caracter personal este valabilă doar pentru acest site: https://festivalulhoinar.ro

Un scurt sumar al politicii

 • Când vizitatorii lasă comentarii pe site, noi vom colecta datele afișate în formularul pentru publicarea unui comentariu și de asemenea, adresa de IP a vizitatorului și lanțul agent-operator-program de explorare internet, cu scopul de a detecta activități spam.
 • În mod prestabilit, serverul nostru procesează adresa dumneavoastră de IP. Prelucrarea adresei dumneavoastră de IP este necesară din punct de vedere tehnologic pentru a putea trimite conținutul site-ului către aparatul dumneavoastră (de exemplu calculator, tabletă, sau telefon).
 • În mod prestabilit, noi nu prelucrăm sau stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Nu urmărim sau monitorizăm comportamentul dumneavoastră de explorare web sau orice altceva. Nu intenționăm să vă identificăm. Nu adunăm date statistice. Nu programăm fișiere de tip cookie dincolo de cele strict necesare funcționării acestui site. Nu implementăm reclama sau mesaje publicitare.
 • Pentru a afla mai multe despre drepturile dumneavoastră legale sub Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) vă rugăm să vizitați site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Contactați-ne

Fundația Centrul Român de Muzică este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Serverul pe care acest site este găzduit este localizat în Germania. Dacă aveți orice întrebări sau îngrijorări față de acestă politică, vă rugăm să folosiți pagina de contact a acestui site.

Conținut

Definiții

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) include numeroase definiții legale. Cele mai importante definiții sunt:

„Date cu caracter personal”:

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare”:

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Dacă vorbim despre date cu caracter personal în următoarele articole, ne referim la orice care poate fi folosit cu scopul de a vă identifica pe dumneavoastră. Exemple sunt nume, adresă de email, sau adresă de IP. Când vorbim despre „prelucrarea datelor cu caracter personal”, ne referim la orice tip de prelucrae.

Poate fi folositor să cunoașteți ceva despre fișierele cookies și modul lor de stocare locală:

Fișiere de tip cookie

Fișierele de tip cookie sunt mici fișiere text care sunt uneori plasate în calculatorul dumneavoastră când vizitați un website. Sunt folosite peste tot în lume pentru a permite website-urilor să funcționeze, să opereze mai eficient și în mai mare siguranță și pentru a furniza informații către operatorii site-ului respective. Ele pot fi folosite pentru activități promoționale țintite pe utilizatori.

În mare, există două tipuri de fișiere cookie: permanente și temporare.

Fișierele cookie temporare sunt în mod obișnuit șterse automat de programul dumneavoastră browser atunci când îl închideți: ele există doar în timpul unei unice sesiuni de browsing.

Fișierele cookie permanente nu sunt șterse în mod automat, cu excepția cazului în care v-ați reglat programul de browser să facă acest lucru. Ele rămân înmagazinate în calculatorul dumneavoastră până la momentul în care „expiră”, ceea ce poate însemna o perioadă îndelungată (un an sau chiar mai mult). Fișierele cookie permanente păstrează informații care sunt transmise înapoi către servere și sunt folosite în mod frecvent pentru monitorizarea comportamentului online al utilizatorilor.

Fișiere de tip de ambele tipuri pot fi fixate de către site-uri pe care le vizitați, în acest caz fiind denumite „fișiere cookie primare”; dar pot fi fixate de către alte domenii web cu legături către site-ul pe care-l vizitați, ca de exemplu filme sau canale de social media integrate în corpul site-ului prin reclame sau alt conținut încorporat. Aceste se numeste „fișiere cookie ale părților terțe” și majoritatea programelor de browsing moderne vă permit opțiunea de a bloca fișiere cookie aparținând părților terțe, ele fiind cele utilizate pentru urmărire și monitorizare.

Fișierele de tip cookie sunt doar un exemplu dintr-o arie mult mai largă și aflată în proces de rapidă dezvoltare a web-ului, și anume aria de stocare sau înmagazinare web (denumită uneori stocare DOM, acronimul DOM însemnând Document Object Model). Fișierele de tip cookie pot înmagazina doar o cantitate mică de informații, dar alte forme de stocare web (care pot fi de asemenea temporare sau permanente) permit stocarea unei cantități considerabile de date pe calculatorul dumneavoastră (până la 1000 de ori mai mare decât cantitatea stocată într-un fișier cookie). Datele stocate pe calculatorul dumneavoastră se numesc „stocare locală”.

Puteți controla stocarea web pe calculatorul dumneavoastră prin ajustarea setărilor programului dumenavoastră browser sau prin programe de tip „extensie” sau „adăugare” (add-ons) care sunt disponibile pentru majoritatea programelor browser. Stocarea web, ca și fișierele cookie, sunt în general un lucru pozitiv, oferind utilizatorilor beneficii considerabile, dar în același timp există și îngrijorări majore legate de faptul în spatele interfaței se întâmplă lucruri fără cunoștința utilizatorului, fără explicații și fără cererea consimțământului utilizatorului.

Conținut încorporat

Articolele acestui site pot conține material încorporat (de pildă filme, imagini, text, etc). Materialul încorporat din alte website-uri se comportă în același mod în care utilizator ar vizita site-urile respecitve.

Aceste website-uri pot colecta date cu carater personal despre dumneavoastră, pot folosi fișiere de tip cookie, pot încorpora urmărirea dumneavoastră din părți terțe și pot monitoriza interacționarea dumneavoastră cu materialul încorporat, inclusiv monitorizarea interacționării dumneavoastră cu materialul încorporat dacă aveți un cont pe acel site și sunteți autentificat. Pentru a înțelege problemele legate de protecția datelor privind materialul încorporat, trebuie să consultați politica de protecție a datelor ale furnizorilor materialului respectiv.

Materialul încorporat în acest website poate proveni de pe site-urile:

Acest site nu fixează fișiere de tip cookie cu scopul de a aduna informații despre cum folosesc site-ul vizitatorii săi. Nu includem reclama sau materiale promoționale și nu strângem sau transmitem în mod direct sau indirect informații cu scop de marketing sau orice alte date despre utilizatorii site-ului.

Este posibil ca acest site să fixeze fișiere de tip cookie temporare care ajută serverul pe care site-ul este găzduit să funcționeze eficient și ajută site-ul să opereze corect. Aceste fișiere vor fi șterse din calculatorul dumenavoastră când închideți programul browser. Dacă alegeți să blocați aceste fișiere cookie, este posibil ca site-ul să nu funcționeze corespunzător. Când vizitați site-ul pentru prima dată, veți fi informați despre cum folosim aceste fișiere de tip cookie și veți fi rugați să vă dați consimțământul pentru folosirea acestor fișiere de tip cookie, cu unicul scop de a face site-ul să funcționeze corect și eficient: folosim un fișier de tip cookie permanent pentru a înregistra faptul că ați citit declarația noastră privind fișierele de tip cookie și v-ați acordat consimțământul (în mod ironic, este unicul mod prin care putem să facem acest lucru!). Dacă veți șterge acest fișier (denumite cookieconsent_status), veți vedea banda cu mesajul despre fișiere de tip cookie de fiecare dată când vizitați site-ul. Dacă nu-l ștergeți, fișierul cookie permanent expiră peste 365 de zile, moment în care banda cu mesajul privind fișierele de tip cookie va reapărea.

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Adresa de IP și agentul utilizator

Când vizitați site-ul nostru, adresa dumneavoastră de IP și agentul-utilizator vor fi automat prelucrate de către serverul web. Preluăm aceste informații în mod automat de la programul dumneavoastră de browsing. Serverul nostru web are nevoie de adresa dumneavoastră de IP pentru a trimite conținutul site-ului către programul dumneavoastră de browsing. În mod implicit, nu procesăm nici o altă informație cu caracter personal de la dumneavoastră.

Date privind corespondența e-mail

Dacă folosiți orice formular pe site cu scopul de a ne trimite un mesaj, informațiile pe care le introduceți nu sunt păstrate într-o bază de date, ci sunt stocate și reținute prin serviciul nostru de email, cu scopul de a vă putea răspunde. Datele dumneavoastră nu sunt procesate în nici un alt mod, analizate, adăugate unei liste de corespondență, sau transmise unei părți terțe. Dacă decideți să ne contactați, vă dați acordul ca noi și furnizorul de servicii email să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, adresă de email) pentru a putea răspunde cerinței dumneavoastră. Nu vom folosi adresa dumneavoastră de email în scopuri de marketing, publicitate, sau monitorizare.

Date cu caracter personal prelucrate de părți terțe pentru noi

Acest site este găzduit pe servere furnizate de Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München, și pentru o înțelegere completă a responsabilităților acestora sub regulamentul GDPR, trebuie să consultați politica lor de protecție a datelor aici.

Serverele web (și procesele asociate cu acestea ca cele de tip firewall) vor înregistra informații despre fiecare cerere venită de la utilizator într-un fișier jurnal. Aceste fișiere jurnal sunt analizate pentru a depista comportamente de atac asupra site-urilor și pentru a monitoriza și îmbunătăți serviciile oferite. Înregistrările în fișierele jurnal vor include cel puțin următoarele date cu caracter personal: adresa dumneavoastră de IP și agentul utilizator (programul browser), informația cerută de utilizator și ora cererii. Atât noi cât și Contabo GmbH avem dreptul legal de a reține aceste informații pentru a depista și bloca atacuri cibernetice asupra serverului sau a site-ului și pentru a îmbunătăți serviciile noastre. Informațiile nu sunt imediat asociate cu utilizatori individuali, iar noi nu vom căuta să facem aceste asocieri decât în cazul în care considerăm că o infracțiune a fost comisă.

Acest site este protejat de asemenea de un program web de tip firewall ce ne-a fost furnizat de către Defiant Inc., 1700 Westlake Ave N Ste 200, Seattle, WA 98109, Statele Unite ale Americii, și trebuie să consultați politica lor de GDPR și protecție a datelor aici. Defiant prelucrează următoarele categorii de date și informații în relație cu programul firewall: adresele IP ale vizitatorilor, adresele IP proxy ale vizitatorilor, adresele URL accesate, antetul HTTP complet, cererea HTTP și numele fișierului în cazul în care un virus este detectat. Atât noi cât și Defiant Inc. avem dreptul legal de a păstra aceste informații pentru a depista și bloca atacuri cibernetice asupra acestui site. Defiant Inc. nu colectează sau prelucrează în vreun alt fel informații cu caracter personal, așa cum sunt ele definite sub Regulamentul GDPR.

Festivalul Hoinar folosește un serviciu de email furnizat de Gandi SAS, ce se află sub jurisdicția legii Franței, cu birourile la adresa 63-65 boulevard Massena Paris (75013) Franța. Pentru o înțelegere completă a drepturilor dumneavoastră, trebuie să consultați și politica lor de protecție a datelor aici.

Drepturile dumneavoastră

Conform regulamentului GDPR, aveți drepturi legale cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal. Drepturile dumneavoastră includ:

 • Dreptul de a fi informat dacă o informație cu caracter personal este folosită.
 • Dreptul de a obține copii ale informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a corecta datele dumneavoastră cu caracter personal
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră
 • Dreptul de a limita modul în care organizațiile folosesc datele dumneavoastră
 • Dreptul de a obține datele dumneavoastră cu caracter personal de la o organizație într-un format accesibil
 • Dreptul de a contesta față de folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • Dreptul de a indica o problemă sau îngrijorare

Pentru a afla mai multe despre drepturile dumneavoastră legale conform Regulamentului GDPR, vă rugăm să vizitați site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ultima revizuire a politicii

Această pagină a fost actualizată ultima dată pe 12 Septembrie 2022.